Filijalna terapija

Ukoliko želite da:

* unapredite kvalitet odnosa sa svojom decom,

* da VI budeti ti koji će direktno pomoći detetu da prevaziđe aktuelnu krizu,

* da bolje razumete detetove potrebe (koje ne moraju uvek biti očigledne) i

* naučite kako da na njih reagujete,

* osnažite sebe u roditeljskoj ulozi,

* poboljšate komunikaciju unutar porodice...

... onda je ovaj modalitet za vas!

 

Filijalna terapija je svetski priznat i poznat pristup i smatra se jednim od  najefikasnijih kada je u pitanju rad sa porodicom u kojoj je dete nosilac simptoma.

Filijalna terapija predstavlja psiho - edukativno porodično posredovanje u kome terapeut obučava i supervizuje roditelje dok oni sprovode specijalnu na dete usmerenu nedirektivnu seansu, sa svojim detetom čime se roditelji angažuju kao partneri u terapijskom procesu i jačaju se da budu primarni agenti u promeni koja se dešava njihovom detetu. (1990, 2016 Rise VanFleet, Phd, Play Therapy Press)

Osnovni koncept ovog terapijskog pristupa jeste da se roditelji osposobe da koriste alate koje će koristiti sa svojom decom, kako tokom "specijalnog vremena za igru" tako i u svakodnevnim aktivnostima.

Mogućnosti za sprovođenje edukacije su različite i zavise od porodične strukture. Idealno je učestvovanje cele porodice (ukoliko su oba roditelja dostupna), međutim moguće je sprovesti i samo sa jednim roditeljem.

Čitav proces traje 15 do 20 seansi i podrazumeva nekoliko postepenih faza. Nakom završene obuke, roditelji su osposobljeni da samostalno sprovode terapijsku igru sa svojom decom. 

Ukoliko želite da zakažete svoju inicijalnu seansu ili da dobijete više informacija o ovom terapijskom modalitetu, kontaktirajte nas.