Kada nam se obratiti

decak se igra

Za podršku vašoj deci obratite nam se:

 - Ukoliko se dete suočava sa problemom adaptacije u vršnjačkoj grupi;

- Ukoliko trpi vršnjačko nasilje;

- Ukoliko je sklono agresivnim reakcijama;

- Ukoliko smatrate da provodi previše vremena pred ekranom (TV, kompjuter, tablet, telefon, video igrice...);

- Ukoliko prolazi kroz krizu usled rođenja mlađeg brata/sestre;

- Ukoliko ispoljava izražene strahove;

- Ukoliko ima poremećaj ishrane; 

- Ukoliko dete pati usled narušenih porodičnih odnosa (česti sukobi članova porodice, razvod roditelja i sl.);

- Ukoliko dete prolazi kroz krizu usled naglih i neočekivanih događaja (npr. gubitak bliske osobe, bolest i sl.);

- Ukoliko trpi usled nekog oblika invaliditeta;

- Ukoliko želite da jačate detetove kapacitete za samopoštovanje i samopouzdanje

 - i drugo.

 

Za podršku roditeljima:

- Ukoliko preispitujete vaspitne stilove i niste sigurni kako da postupite prema detetu;

- Ukoliko se Vaš vaspitni stil ne poklapa sa vaspitnim stilom Vašeg partnera i to remeti porodičnu dinamiku;

- Ukoliko prolazite kroz krizni period i potrebna vam je podrška;

- Ukoliko tražite inspiraciju kako da ispunite kvalitetno vreme sa porodicom;

- Ukoliko imate poteškoću da svom detetu postavite granicu;

- Ukoliko želite da radite na ličnom razvoju

- i drugo.