Podrška roditeljima

Svakodnevno je moguće čuti sve više komentara i primera iz neposrednog okruženja “Jesam li dovoljno dobar roditelj?“, “Današnja deca ne znaju da se igraju!”, “Sve više je agresivne dece u školama!”, “Mom detetu ništa ne drži pažnju“, “Deca provode previše vremena u virtuelnom svetu pred ekranom…”, “Deca manipulišu roditeljima”, “Moje dete odbacuju vršnjaci”... Analizirajući ova i još mnoga druga pitanja koja pre svega muče roditelje pa i samu decu razmišljali smo koje su postojeće opcije i kakvo je moguće rešenje da se ovakva situacija ublaži i vremenom smanji. Nemogućnost javnih službi da se izbori sa, sada sve većim, izazovima modernog vremena navelo nas je da budemo jedan od pokretačkih mehanizama da se ovakva situacija promeni. 

 U radu sa decom, kombinujemo različite psihoterapijske modalitete sa mogućnošću individualnog ili grupnog rada u zavisnosti od potreba pojedinca (Dečiju psihodramu, Play terapiju - Test sveta, Vinikotove škrabalice…). Sve metode koje koristimo su igrovnog tipa pa je samo prihvatanje od strane dece a potom i čitav proces olakšan jer se koristi upravo najrazumljiviji i najprihvatljiviji jezik za dete – IGRA. Deca se kroz ovaj vid rada oslobađaju napetosti, stiču samopouzdanje i samopoštovanje, uče se kooperativnosti sa vršnjacima, isprobavaju uloge i stiču nova iskustva, menjaju negativne obrasce ponašanja i još mnogo toga.  

Naš princip rada polazi od činjenice da dete odnosno mlada osoba ne predstavlja izolovanu jedinku već deo porodičnog sistema iz koga potiče. Ovako posmatrano, nemoguće je raditi samo sa jednim članom koji se suočava sa nekim problemom, ponovo ga vratiti u ustaljene rutine i navike čitave porodice i očekivati da će taj pojedinac sada nesmetano funkcionisati na nov način. Kako bismo imali jedan trajniji i kvalitetniji efekat smatramo da je neophodno uključiti i druge članove sistema, naročito roditeljski par. Tako naš tim kombinuje rad sa decom i roditeljima.  Roditeljima pružamo podršku u izazovnoj ulozi roditeljstva na način na koji se  opredele bilo da je to individualni pristup ili grupno edukativni u koji su uključeni i drugi roditelji sa sličnim izazovima.

Dragi roditelji, verujemo da dajete sve od sebe da savladate izazove roditeljstva koji su pred vama. Opustite se, ne morate sve da znate i u sve da se razumete! Nemoguće je da budete istovremeno vaspitači, lekari, treneri, učitelji, terapeuti... za to postoje ljudi koji su uložili ogroman broj godina i truda da bi bili dobri u svom poslu! 

Uživajte sa svojom decom, radujte se i igrajte! Ne zaboravite da od vašeg zadovoljstva i sreće zavisi i sreća vaše dece!

 

 

 

Filijalna terapija

Ukoliko želite da:

* unapredite kvalitet odnosa sa svojom decom,

* da VI budeti ti koji će direktno pomoći detetu

* da prevaziđe aktuelnu krizu,

* da bolje razumete detetove potrebe (koje ne moraju uvek biti očigledne) i

* naučite kako da na njih reagujete,

* osnažite sebe u roditeljskoj ulozi,

* poboljšate komunikaciju unutar porodice...

... onda je ovaj modalitet za vas!

Filijalna terapija je svetski priznat i poznat pristup i smatra se jednim od  najefikasnijih kada je u pitanju rad sa porodicom u kojoj je dete nosilac simptoma.

Filijalna terapija predstavlja psiho - edukativno porodično posredovanje u kome terapeut obučava i supervizuje roditelje dok oni sprovode specijalnu na dete usmerenu nedirektivnu seansu, sa svojim detetom čime se roditelji angažuju kao partneri u terapijskom procesu i jačaju se da budu primarni agenti u promeni koja se dešava njihovom detetu. (1990, 2016 Rise VanFleet, Phd, Play Therapy Press)

Osnovni koncept ovog terapijskog pristupa jeste da se roditelji osposobe da koriste alate koje će koristiti sa svojom decom, kako tokom "specijalnog vremena za igru" tako i u svakodnevnim aktivnostima.

Mogućnosti za sprovođenje edukacije su različite i zavise od porodične strukture. Idealno je učestvovanje cele porodice (ukoliko su oba roditelja dostupna), međutim moguće je sprovesti i samo sa jednim roditeljem.

Čitav proces traje 15 do 20 seansi i podrazumeva nekoliko postepenih faza. Nakom završene obuke, roditelji su osposobljeni da samostalno sprovode terapijsku igru sa svojom decom. 

Ukoliko želite da zakažete svoju inicijalnu seansu ili da dobijete više informacija o ovom terapijskom modalitetu, kontaktirajte nas.