Terapija igrom

Decija terapija igrom - figurice kralja i kraljice

Terapija igrom je psihoterapijski modalitet koji se koristi u individualnom radu sa decom uzrasta od 5 godina pa naviše.

Terapija igrom putem građenja "sveta" predstavlja jedinstvenu dijagnostičko terapijsku metodu u radu sa decom. Cilj je otkrivanje povezanosti motivacije i ponašanja i u tom kontekstu terapija dovodi do izmena u ponašanju i prestrukturisanju motivacione baze. Set igračaka koji se koristi u ovom modalitetu sadrži preko trista figura/ minijatura, koje predstavljaju svet u malom. Dete birajući među mnogobrojnim igračkama različite katerogorije (ljudi, životinje, kuće, elementi prirode, saobraćana sredstva...), koja u umanjenoj formi predstavljaju elemente mogućeg okruženja, gradi svoj svet kako ga doživljava i shvata.  Nastali svet zajedno istražijemo i razvijamo igru. Sam proces gradnje često rezultira emocionalnim rasterećenjem deteta, a terapeutu pruža uvid u njegovo trenutno stanje i potrebe. Nakon gradnje, dete može „oživeti“ sve figure i odigrati različite scenarije koji su odraz njegovih proživljavanja. Kroz gradnju svakog narednog sveta dete je sve bliži rešenju problema s kojim se suočava u realnom životu što ga vodi do promena u svakodnevnom funkcionisanju.

Zakažite prvi termin ovde.